Aplicații

femg, cu sprijinul flanco white-bg, lansează apelul pentru propuneri de proiecte în cadrul  Programului de center afterschool Nouă ne pasă. Programul se adresează exclusiv școlilor din mediul rural din județele Ilfov, Ialomița, Călărași, Dolj, Constanța, Prahova, Buzău și Olt  .

Programul are ca scop intervenția pentru prevenirea abandonului școlar, reducerea ratei absenteismului școlar și oferirea de sprijin pentru îmbunătățirea performanței școlare pentru elevii cu oportunități reduse. Aceste obiective vor fi atinse prin implementarea unor programe  afterschool, cu finanțare privată.

Finanțarea este dedicată exclusiv școlilor din mediul rural din cele 8 județe: Ilfov, Ialomița, Călărași, Dolj, Constanța, Prahova, Buzău și Olt . O școală poate depune o singură propunere de proiect. Mai multe informații privind eligibilitatea solicitanților, principiile de finanțare și procesul de selecție de regăsesc în Ghidul Aplicantului. 

Valoarea:

Valoarea estimativă a finanțărilor acordate este de maxim 9065 eur anual. 

Durata: 

Septembrie 2017 – iulie 2018.

Procedura de aplicare: 

Procedura de aplicare constă în completarea cererii de finanțare. Detaliile cu privire la procedura de aplicare sunt prezentare în Ghidul Aplicantului. Termenul limită de depunere a cererii de finanțare este 15 mai 2017, orele 18:00.

Potențialii solicitanți pot adresa întrebări referitoare la prezentul apel prin e-mail: adina.calafateanu@fundatiaemag.ro până la data de  1 mai 2017.

Documentele aferente prezentului apel sunt