Metoda de lucru

  1. Dezvoltarea programelor afterschool în baza aplicațiilor depuse de școli.
  2. Integrarea în grupe de lucru a elevilor în risc de abandon școlar (cu accent pe formarea grupelor aflate la trecerea de la învățământul primar la cel gimnazial și de la cel gimnazial la cel liceal). Grupele sunt organizate în funcție de performanțele școlare – prioritară este organizarea grupelor de lucru pentru elevii cu rezultate foarte slabe la învățătură.
  3. Creșterea mediei la Evaluarea Națională cu un punct în cele 12 luni de intervenție și învățare asistată.
  4.  Susținerea elevilor în recuperarea bagajului de cunoștințe definit în aria curiculara pentru nivelul școlar aferent vârstei lor, incluzând servicii de învățare asistată.
  5. Motivarea cadrelor didactice și susținerea activității lor cu accent pe rezultate.
  6. Dezvoltarea de parteneriate între actorii din comunitate pentru intervenția necesară la nivelul celor 3 paliere: elev și mediu de proveniență, comunitate și școală – cadrele didactice implicate în program identifică și găsesc soluții și pentru alte probleme cu care se confruntă elevii – probleme determinate de starea precară de sănătate, situație economică dificilă, plecarea părinților în străinătate, etc.