Metoda de lucru

  1. Dezvoltarea programelor afeterschool în baza aplicațiilor depuse de școli.
  2. Creșterea participării și a mediilor la română și matematică cu minim un punct în cele 12 luni de intervenție și învățare asistată.
  3. Pentru a susține elevii în recuperarea bagajului de cunoștințe definit în aria curiculară pentru nivelul școlar aferent vârstei beneficiarilor, programul include minim 3 ore/săptămână de pregătire pentru română, 3 ore/săptămână de pregătire pentru matematică și minim 2 ore/săptămână de materii extra-curiculare.
  4. Grupele sunt de 8, maxim 10 elevi, pentru a permite lucrul individual și personalizat. Fiecare grupă are cel puțin două zile pe săptămână de afterschool.
  5. Motivarea cadrelor didactice, formarea continuă și susținerea activității lor cu accent pe rezultate.
  6. Dezvoltarea de parteneriate între actorii din comunitate pentru intervenția necesară la nivelul celor 3 paliere: elev și mediu de proveniență, comunitate și școală. Cadrele didactice implicate în program identifică și găsesc soluții și pentru alte probleme cu care se confruntă elevii – probleme determinate de situația socio-familială.