O campanie inițiată de
Fundatia eMAG
Cu sprijinul
Flanco

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Fundația eMAG pentru educație este constituită conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu toate modificările ulterioare la inițiativa fondatorului unic S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Șoseaua Virtuții nr. 148, sector 6, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/372/23.01.2002, cod unic de înregistrare fiscală RO14399840 (în continuare “Fundația eMAG” sau “noi“).

întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul Fundației eMAG cu protecția datelor la adresa de e-mail data.protection@fundatiaemag.ro sau prin poștă sau curier la adresa Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, etaj 5, Voluntari, Județul Ilfov – cu mențiunea: în atenția Responsabilului Fundației eMAG cu protecția datelor.

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al Fundației eMAG, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu serviciile noastre socio-educaționale.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

în general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

Pentru înscrierea elevului minor în cadrul programului „Nouă ne pasă” colectăm datele dvs. cu caracter personal, în calitate de reprezentant legal și ale copilului minor:

 1. nume si prenume (părinte/reprezentant legal și minor);
 2. gen (părinte/reprezentant legal și minor);
 3. data nașterii (părinte/reprezentant legal și minor);
 4. imagine foto/video și audio-voce (părinte/reprezentant legal și minor);
 5. județul, localitatea de domiciliu și localitatea în care învață minorul;
 6. școala și/sau liceul în care este înscris minorul și clasa (în anul școlar 2019-2020);
 7. detalii despre experiența și rezultatele anterioare ale minorului în sistemul educațional
 8. detalii despre experiența anterioară a minorului din programul „Nouă ne pasă”;
 9. rezultatele școlare ale minorului și numărul de absențe
 10. evaluarea psihologică a minorului
 11. detalii despre situația socio-economică a familiei precum numărul membrilor din familie, nivelul educational al părinților, venituri, probleme familiale, financiare și medicale.

Pentru donațiile pentru susținerea programului „Nouă ne pasă” colectăm datele dvs. cu caracter personal, în calitate de operator de date cu caracter personal, direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți:

 1. nume si prenume
 2. adresă de e-mail și număr de telefon

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri, iar în aplicația dedicată programului „Nouă ne pasă” vom înregistra datele oferite de către dvs. la înscrierea elevului în cadrul programului.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în calitate de reprezentant legal și ale elevului minor în următoarele scopuri:

 1. Pentru prestarea serviciilor Fundației eMAG în beneficiul copilului dvs:

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 • Crearea profilului de elev în cadrul platformei „Nouă ne pasă”;
 • Asigurarea serviciilor educaționale – sesiuni de educație remedială pentru minorul înscris în program.
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la serviciile Fundației eMAG.
 1. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de pregătire pentru performanță educațională. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul copilului dvs, vă putem invita să completați chestionare de feedback sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și evaluări statistice.

 1. Pentru promovare

Vrem să vă ținem la curent cu privire la serviciile care vă interesează. în acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) continand informatii generale și tematice, informații cu privire la servicii similare sau complementare cu cele pe care le-ați accesat, informații cu privire la programe educaționale, informații referitoare la concursuri educaționale precum și alte comunicări cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

în cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de promovare pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

– Contactarea Fundației eMAG folosind detaliile de contact descrise mai sus.

în orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de promovare, urmând să dăm curs cererii dvs.

 1. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei programului Nouă ne pasă față de atacuri cibernetice:
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

Cui transmitem datele dvs cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. în calitate de reprezentant legal și/sau ale copilului minor următoarelor categorii de destinatari:

 1. cadrelor didactice care predau sesiuni educație remedială în cadrul programului „Nouă ne pasă”;
 2. partenerilor Fundației eMAG în scopul îndeplinirii scopului colectarii datelor cu caracter personal;
 3. furnizorilor de servicii de curierat;
 4. furnizorilor de servicii de comunicare/ PR / marketing / telemarketing;
 5. furnizorilor de servicii IT;
 6. altor societăți cu care putem dezvolta programe comune

în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Transmiterea datelor nu este obligatorie, dar refuzul determina imposibilitatea de va contacta și implicit demararea procesului de înscriere și participarea elevului la serviciile din cadrul programului „Nouă ne pasă”

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele cu caracter personal până la împlinirea de către copilul minor (înscris în programul Nouă ne pasă) a vârstei de 18 ani. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea profilului de elev și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cum protejăm securitatea datelor dvs cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

în ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferentă înregistrării în cadrul programului „Nouă ne pasă”. în caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de răspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate Descriere
Accesul Puteți să ne cereți:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.
Rectificarea Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.

Restricționarea prelucrării datelor Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru a proteja drepturile Fundației eMAG sau ale altei persoane fizice sau juridice.
Portabilitatea datelor Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.
Opoziția Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dvs; sau
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs; sau
 • se bazează pe consimțământul dvs explicit.
Plângeri Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. în România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

 

Reamintim faptul ca puteti contacta în orice moment Responsabilul Fundației eMAG cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs prin oricare dintre următoarele modalități:

 • prin e-mail la adresa: data.protection@fundatiaemag.ro sau
 • prin poștă sau curier la adresa: șoseaua București-Nord nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, etaj 5, Voluntari, Județul Ilfov – cu mentiunea în atenția Responsabilului Fundației eMAG cu protecția datelor.