Negru Vodă – Constanța

Pentru că nouă ne pasă

scoala-negru-voda-site

Descriere proiect

Liceul Teoretic  Negru Vodă ,judeţul Constanţa este unitate şcolaară cu personalitate juridică ce are arondate ca şcoli structură Şcoala gimnazială nr.1 Darabani şi Şcoala Primară nr.2 Vîlcelele.Cele două şcoli sunt situate în satele Darabani,respectiv Vâlcelele la o distanţă de aproximativ  8 -12 km de localitatrea Negru Vodă. În şcoala Darabani învăţamântul primar se desfăşoară în regim simultan,iar la Şcoala Vâlcelele în regim de dublu simultan.Cele două şcoli  au avize de funcţionare, dar sut deficitare în ceea ce priveşte baza materială şi dotarea cu aparatură minimă necesară desfăşurării procesului instructiv educativ(calculatoare,imprimată,xerox) Populaţia celor două sate se confruntă cu lipsa locurilor de muncă,zona  fiind preponderent agricolă.Lipsurile materiale,   o implicare slabă a părinţilor în viaţa şcolii,nivelul scăzut de instruire a familiilor ,au facut ca elevii acestor scoli să obţină rezultate slabe(sub 1%) la examenele naţionale .O altă problemă este lipsa personalului calificat.În cadrul programului Nouă ne Pasă, 24 de elevi de clasele a VII a și a VIII a beneficiază de sprijin pentru recuperarea bagajului de cunoștințe,de creşterea stimei de sine, de o masă caldă și de servicii de consiliere. 6 cadre didactice ale liceului asigură pregătirea celor două grupe iar coordonarea este asigurată de prof.Palas Natalia.


Parteneri

Fundatia Emag
Flanco

Proiecte recente

Putineiu - Teleorman

Vezi proiect

Buda - Buzău

Vezi proiect

Șotrile - Prahova

Vezi proiect