Vaduri – Neamț

Pentru că nouă ne pasă

scoala-vaduri-site

Descriere proiect

Școala Gimnazială Vaduri este situată în comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț în apropierea municipiului Piatra Neamț. Satele  comunei sunt așezări foarte vechi situate în lungul văii Bistrița. Nucleele satelor Bistrița și Vaduri datează potrivit documentelor din timpul domniilor lui Alexandru cel Bun și Stefan cel Mare, iar satul Agârcia este reprezentat ca si Bistrița pe harta lui Dimitrie Cantemir. Comuna are aproximativ 5700 de locuitori. Populația cu vârsta cuprinsă între 20 – 40 de ani este fără ocupație și datorită faptului că nu au finalizat studiile, unii abandonând școala la gimnaziu, alții în timpul liceului. În comunitate există două unități școlare, una cu personalitate juridică Școala Vaduri și o structură Școala Bistrița, situată în satul cu același nume. Ambele unități școlare au avize de funcționare din punct de vedere sanitar și al securității în muncă. Clădirea școlii Vaduri a fost inaugurată în 2010, cealaltă a fost reabilitată în 2008. Baza materială este bună, dar simțim lipsa unor laboratoare de fizică, chimie, biologie din cauza spațiului.În anul școlar 2016 – 2017 sunt înscriși 420 de elevi și preșcolari, care sunt îndrumați de 36 de cadre didactice tinere, calificate, titulare, bine pregătite din punct de vedere profesional, 70% au gradul didactic I, celelalte sunt înscrise la concursurile pentru obținerea gradelor didactice. Cu toate aceste nu toți elevii școlii au reușit să promoveze cursurile anului școlar precedent, un factor determinant fiind lipsa implicării familiei în sprijinirea activităților școlare. La nivelul Școlii Gimnaziale Vaduri au fost identificați 20 de elevi din ciclul primar și 31 de la gimnaziu care au nevoie de sprijin din partea cadrelor didactice pentru a obține progres școlar și pentru a promova.Elevii și cadrele didactice sunt implicați și în activități extrașcolare la care participă toți elevii, indiferent de condițiile materiale sau intelectuale. La activitățile derulate în cadrul centrului afterschool Nouă ne Pasă participă 46 de elevi, activitatea fiind organizată de o echipă didactică formată din 8 profesori și învățători. Centrul NNP este coordonat de dna. prof. Daniela Semian.


Parteneri


Fundatia Emag
Flanco

Proiecte recente

Putineiu - Teleorman

Vezi proiect

Buda - Buzău

Vezi proiect

Șotrile - Prahova

Vezi proiect