O campanie inițiată de
Fundatia eMAG
Cu sprijinul
Flanco

Termeni și condiții

1.DEFINITII SI TERMENI

Fundația eMAG pentru educație este constituită conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu toate modificările ulterioare la inițiativa fondatorului unic S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Șoseaua Virtuții nr. 148, sector 6, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/372/23.01.2002, cod unic de înregistrare fiscală RO14399840

Donator – poate fi orice persoana fizica care are varsta peste 18 ani sau persoana juridica care oferă susținere financiară fundației eMAG.

Site – pagina gazduită la adresa web www.nouanepasa.ro si subdomeniile acestuia.

Program – servicii socio-educaționale prezentate pe Site

Continut – reprezinta:

  • toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • continutul oricarui e-mail prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al fundației
  • informatii legate de Serviciile implementate intr-o anumita perioada;

Document – prezentele Termene si Conditii.

Comunicari – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la servicii similare sau complementare cu cele pe care le-ati accesat, informatii cu privire la oferte sau promotii, precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie.

2.DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA

2.1. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Fundației eMAG, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare).

2.2. Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de Fundația eMAG, includerea oricarui Continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Fundației eMAG asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul scris expres al Fundației eMAG.

2.3. Orice Continut la care Utilizatorul are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre Fundația eMAG si acesta, si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea Fundației eMAG cu referire la acel Continut.

2.4. Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Continut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului.

2.5. In cazul in care Fundația eMAG confera Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la Utilizatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea Fundației eMAG pentru respectivul Utilizator sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

2.6. Niciun Continut transmis catre Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea Fundației eMAG si/sau al angajatului/prepusului Fundației eMAG care a mijlocit transferul de Continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut.

2.7. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

3.DONAȚIE

3.1. Donatorul poate efectua donații pe Site, prin adaugarea sumei dorite in formularul de donație, urmand a finaliza donația efectuand plata prin una dintre modalitatile indicate expres.

3.2. Prin finalizarea donației, donatorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de donație, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii donației.

3.3. Prin finalizarea donației, donatorul consimte ca Fundație eMAG poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Fundația eMAG, in orice situatie in care este necesara contactarea donatorului.

4.CONFIDENTIALITATE

4.1. Fundația eMAG va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care le furnizati. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul Document.

4.2. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Fundației eMAG acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Fundația eMAG sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste informatii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul Site-ului. Fundația eMAG nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

5.PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1. Te rog sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

6. FOLOSIREA COOKIE-URILOR

6.1. Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

7. FORTA MAJORA

7.1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

7.2.  Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

8. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

8.1. Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Fundația eMAG si Utilizatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti.